Wygraliśmy istotny spór dotyczący niezasadnie naliczanych opłat związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu. Podmioty posiadające znaczącą na danym rynku pozycje zmuszane są, w wyniku prowadzonych przez nas spraw, do zmiany praktyk naruszających reguły uczciwej konkurencji.

"Posiadamy ogromne doświadczenie w identyfikowaniu obciążeń, narzucanych przez dużych przedsiębiorców zależnym od nich dostawcom, które nie maja uzasadnienia gospodarczego. Mogą one zostać wyeliminowane niestety tylko na skutek dobrze opisanego i konsekwentnie wygzekwowanego przed sądem roszczenia" - potwierdza adwokat Grzegorz Kaca.

zamówienia publiczne

Wygraliśmy spór przed Krajową Izbą Odwoławcza dotyczący wybudowania zakładu produkcyjnego radiofarmaceutyków o wartości blisko 100 milionów złotych. Dzięki naszej wygranej, proces inwestycyjny może zostać zrealizowany zgodnie z harmonogramem, co jest o tyle istotne, że projekt dotyczy produkcji izotopów niezwykle pożądanych na rynku europejskim. "Zamknięcie tego sporu zdecydowanie przyspieszy dostarczanie na rynek farmaceutyków, których dostępność była w Polsce ograniczona" - mówi radca prawny Michał Wilczyński.

zamówienia publiczne

W ramach działu zamówień publicznych doprowadziliśmy do pozytywnego rozstrzygnięcia sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą w przetargu na wykonanie zintegrowanego systemu transportu. Mec. Filip Janyszek występuje w imieniu Zamawiającego w jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych. To kolejny projekt, w którym nacisk położono na uregulowania dotyczące kryteriów udzielenia zamówienia określonych w SIWZ. Doradzamy Zamawiającemu zarówno w procesie określania warunków przetargu, jak również wykazania ich proporcjonalności wobec zastrzeżeń oferentów.

zamówienia publiczne

Rozpoczęliśmy kolejny znaczący proces z działającym w Polsce bankiem w zakresie tzw. kredytów frankowych. Problematyka kredytów udzielanych w walutach obcych i waloryzowanych przez banki w sposób arbitralny nadal nie doczekała się regulacji ustawowych, czego skutkiem jest konieczność prowadzenia indywidualnych sporów sądowych.

Finanse i bankowosc

W ramach naszej praktyki z zakresu zamówień publicznych, uczestniczymy w kolejnym postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Mec. Filip Janyszek reprezentuje naszego klienta w postępowaniu z zakresu inwestycji drogowych. Jest to kolejne postępowanie, w którym na uwagę zasługują regulacje w zakresie utajniania dokumentacji ofertowej, generujące trudności w efektywnym przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia. 

zamówienia publiczne infrastruktura

Naszego klienta, wiodącego światowego producenta orzechów, wspieramy w próbie odzyskania skradzionego towaru. Współpracujemy przy tym z Centralnym Biurem Śledczym Policji. 

Prawo karne gospodarcze

Polska branża fitness postzegana jest jako jedna z najszybciej rosnących w Europie, co skutkuje zwiększonym zainteresowaniem inwestorów. Whitestone z sukcesem doradzał sprzedającemu w procesie sprzedaży jednej z najważniejszych lokalizacji fitness w Warszawie. Wartość transakcji określono na 2,5 mln PLN, a całość procesu zamknęliśmy w mniej niż 8 tygodni. Zespół Whitestone odpowiadał również za podatkowe skutki transakcji. 

fuzje i przejęcia health&fitness

Z sukcesem zakończyliśmy złożony spór w zakresie wynagrodzenia za prace przy węźle autostradowym. Nasz klient to polska spółka giełdowa, która dzięki wsparciu zespołu Kancelarii zakończyła kolejną inwestycję drogową.

 

 

infrastruktura

Kancelaria Whitestone doprowadziła do prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu na dostawę infrastruktury informatycznej przed Krajową Izbą Odwoławczą.

it

Zespół Kancelarii Whitestone pod przewodnictwem Marcina Laudana doprowadził do zawarcia umowy na dostawę radiofarmaceutyków dla jednego ze szpitali publicznych.

zamówienia publiczne

Zespół Kancelarii stworzył i wdrożył system prawny do optymalizacji zakupów gazu na dużą skalę.

energetyka

Projekty z obszaru restrukturyzacji wymagają szczególnej uwagi. Zakończyliśmy z sukcesem kolejny, realizowany dla międzynarodowej korporacji działającej w branży medycznej.

sektor medyczny prawo pracy

Kolejna wygrana przed Krajową Izbą Odwoławczą dla klienta z branży IT

zamówienia publiczne

Rozwiązanie dla operatorów sieci IPTV zaprezentowane przez kancelarię Whitestone na konferencji PLNOG 12

media i reklama

Dla naszego klienta z branży IT, będącego wiodącym międzynarodowym dostawcą zaawansowanych systemów informatycznych braliśmy udział w procesie zawarcia umowy na wdrożenie systemu obsługi klientów - CRM.

it

Kancelaria Whitestone z sukcesem odzyskała po raz kolejny odzyskała z sukcesem naliczane niezasadnie tzw. opłaty półkowe - opłaty związane z ekspozycją towarów w supermarketach.

ochrona konkurencji

Zespół Kancelarii Whitestone zakończył proces połączenia i przekształceń własnościowych dla grupy podmiotów działających na rynku wyspecjalizowanych instalacji przemysłowych.

fuzje i przejęcia

Doradzamy naszemu klientowi, PZLPiT "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w przeprowadzeniu procedur zamówień publicznych przy realizacji projektu “Zabytkowy park Mazowsza wizytówką regionu”

zamówienia publiczne

Dla Smith&Nephew zakończyliśmy z sukcesem kolejną rundę negocjacji w zakresie objęcia refundacją grupy wyrobów medycznych.

sektor medyczny

Dla rodziny naszego klienta, którego prywatność została naruszona przez "media kolorowe", uzyskaliśmy sądowy zakaz publikacji informacji dotyczących jego życia rodzinnego.

ochrona dóbr osobistych

Zakończyliśmy z sukcesem proces połączenia trzech spółek należących do jednej grupy kapitałowej.

fuzje i przejęcia

European Licensing Company to wiodąca agencja licencyjna w Europie, dystrybuująca prawa do wizerunków, znaków towarowych takich jak Superman, Marylin Monroe czy Simpsonowie. Jej polska spółka dołączyła do grona klilentów kancelarii.

media i reklama

Dla Smith&Nephew, międzynarodowego lidera w produkcji opatrunków, przeprowadziliśmy procedurę wprowadzenia 19 jego produktów na listę refundacyjną prowadzoną przez Ministra Zdrowia.

sektor medyczny

Naszego klienta, Monrol Poland, spółkę zależną międzynarodowego koncernu Eczacibasi-Monrol, wspieramy przy budowie nowoczesnego zakładu produkcyjnego radiofarmaceutyków w rejonie Mszczonowa.

finansowanie inwestycji sektor medyczny

Nasz klient, spółka z branży IT, przejmuje w ramach outsourcingu dział teleinformatyczny swojego klienta. Doradzamy przy transakcji, której wartość przekroczy 60 mln PLN w ciągu najbliższych pięciu lat.

it

Zespół Whitestone doprowadził do zakończenia dwóch sporów dotyczących prób przejęcia domen internetowych.

it

Wygraliśmy przetarg na kompleksową obsługę prawną dla NCBJ OR Polatom w Otwocku

Holicon Group S.A. zostało przejęte przez Marcina Pankau i Krzysztofa Chylińskiego

Kompleksowe doradztwo prawne dla agencji The Digitals Sp. z o.o.

Po ponad czterech miesiącach aresztu, jacht Gemini 3 Romana Paszke został uwolniony spod zabezpieczenia nałożonego przez sąd argentyński.

Wygrana sprawa dotycząca dopuszczenia do obrotu samolotu cywilnego SOCATA

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia naszej strony na Facebooku

Katamaran naszego Klienta, kpt. Romana Paszke, został aresztowany w porcie w Rio Gallegos na podstawie orzeczenia sądu federalnego I instancji. Przy wsparciu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zmierzamy do jego uwolnienia.

Doradzamy w kolejnym projekcie ministerialnym

Kancelaria Whitestone opiniowała możliwość wsparcia regulacyjnego dla rozwoju sieci szerokopasmowych w Polsce