Obecna sytuacja społeczno-zdrowotna ma wpływ nie tylko na realizację umów, ale też na toczące się już i przyszłe postępowania o zamówienie publiczne. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje dla wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych.

Organy podatkowe przejawiają w ostatnim czasie zwiększoną aktywność w zakresie ścigania wyłudzeń podatku VAT w ramach tzw. przestępstw karuzelowych. Używają w tym celu wielu środków, w tym zautomatyzowanego systemu STIR czy systemu jednolitych plików kontrolnych. Niestety, nawet nowoczesne systemy techniczne nie gwarantują, iż uczciwi podatnicy mogą spokojnie funkcjonować i rozliczać się z podatku VAT.

Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę w sprawie możliwości łączenia zawodu adwokata z innymi zajęciami. Dzięki zmianom, wprowadzonym w Zbiorze Zasad Kodeksu Etyki i Godności Zawodu, adwokaci będą mogli m.in. zasiadać w zarządach firm w roli członków zarządu. To pierwsza od dawna tak znacząca zmiana, mająca złagodzić wyjątkowo restrykcyjne przepisy dotyczące adwokatów.

Wygraliśmy złożony spór dotyczący zamówienia publicznego o wartości ponad 20 mln euro. Zamówienie to dotyczyło dostawy Cyklotronu, tj. innowacyjnego urządzenia służącego do wytwarzania radiofarmaceutyków. Urządzenie to zostało zamówione przez czołowego polskiego producenta i dystrybutora preparatów medycznych.

W ramach działań w obszarze zamówień publicznych doprowadziliśmy do finalnego pozytywnego rozstrzygnięcia sporu dla naszego Klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą. Chodziło o przetarg na zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie Inteligentnego Systemu Transportowego (System ITS).

Udało się nam uchronić Klienta od podjęcia niekorzystanej decyzji inwestycyjnej. Dzięki działaniom Kancelarii Zamawiający dokonał słusznego odrzucenia oferty konkurencyjnej, która była nie tylko niezgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ale przede wszystkim nierównoważna w zakresie tego czego Zamawiający oczekiwał.

Udało się nam odnieść podwójne zwycięstwo - zarówno przed Sądem Wojewódzkim jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Dla naszego Klienta z branży medycznej, czyli niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, musieliśmy wygrać przed Sądem Administracyjnym dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

Wygraliśmy kolejny proces gospodarczy. Tym razem dla jednej z pięciu największych spółek budowlanych w Polsce, która jest naszym Klientem od ponad pięciu lat. Wartość wygranej to około miliona złotych. Na skutek wyjątkowo rozbudowanego postępowania dowodowego i konieczności przesłuchania dziesiątków świadków, proces ciągnął się przez ponad sześć lat.

finansowanie inwestycji

Wygraliśmy istotny spór dotyczący niezasadnie naliczanych opłat związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu. Podmioty posiadające znaczącą na danym rynku pozycje zmuszane są, w wyniku prowadzonych przez nas spraw, do zmiany praktyk naruszających reguły uczciwej konkurencji.

zamówienia publiczne

Wygraliśmy spór dotyczący zamówienia publicznego o wartości ponad 100 mln zł. Zamówienie to poświęcone było instalacji Cyklotronu, tj. wysoce wyspecjalizowanego urządzenia służącego do przyspieszania protonów, cząstek alfa i deuteronów.

zamówienia publiczne

W ramach działu zamówień publicznych doprowadziliśmy do pozytywnego rozstrzygnięcia sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą w przetargu na wykonanie zintegrowanego systemu transportu. Mec. Filip Janyszek występuje w imieniu Zamawiającego w jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych.

zamówienia publiczne

Rozpoczęliśmy kolejny znaczący proces z działającym w Polsce bankiem w zakresie tzw. kredytów frankowych. Problematyka kredytów udzielanych w walutach obcych i waloryzowanych przez banki w sposób arbitralny nadal nie doczekała się regulacji ustawowych. Skutkiem tego jest konieczność prowadzenia indywidualnych sporów sądowych.

Finanse i bankowosc

W ramach naszej praktyki z zakresu zamówień publicznych, uczestniczymy w kolejnym postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Mec. Filip Janyszek reprezentuje naszego klienta w postępowaniu z zakresu inwestycji drogowych.

zamówienia publiczne infrastruktura

Naszego klienta, wiodącego światowego producenta orzechów, wspieramy w próbie odzyskania skradzionego towaru. Współpracujemy przy tym z Centralnym Biurem Śledczym Policji. 

Prawo karne gospodarcze

Polska branża fitness postzegana jest jako jedna z najszybciej rosnących w Europie, co skutkuje zwiększonym zainteresowaniem inwestorów. Whitestone z sukcesem doradzał sprzedającemu w procesie sprzedaży jednej z najważniejszych lokalizacji fitness w Warszawie.

fuzje i przejęcia health&fitness

Z sukcesem zakończyliśmy złożony spór w zakresie wynagrodzenia za prace przy węźle autostradowym. Nasz klient to polska spółka giełdowa, która dzięki wsparciu zespołu Kancelarii zakończyła kolejną inwestycję drogową.

 

 

infrastruktura

Kancelaria Whitestone doprowadziła do prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu na dostawę infrastruktury informatycznej przed Krajową Izbą Odwoławczą.

it

Zespół Kancelarii Whitestone pod przewodnictwem Marcina Laudana doprowadził do zawarcia umowy na dostawę radiofarmaceutyków dla jednego ze szpitali publicznych.

zamówienia publiczne

Zespół Kancelarii stworzył i wdrożył system prawny do optymalizacji zakupów gazu na dużą skalę.

energetyka

Projekty z obszaru restrukturyzacji wymagają szczególnej uwagi. Zakończyliśmy z sukcesem kolejny, realizowany dla międzynarodowej korporacji działającej w branży medycznej.

sektor medyczny prawo pracy

Kolejna wygrana przed Krajową Izbą Odwoławczą dla klienta z branży IT

zamówienia publiczne

Rozwiązanie dla operatorów sieci IPTV zaprezentowane przez kancelarię Whitestone na konferencji PLNOG 12

media i reklama

Dla naszego klienta z branży IT, będącego wiodącym międzynarodowym dostawcą zaawansowanych systemów informatycznych braliśmy udział w procesie zawarcia umowy na wdrożenie systemu obsługi klientów - CRM.

it

Kancelaria Whitestone z sukcesem odzyskała po raz kolejny odzyskała z sukcesem naliczane niezasadnie tzw. opłaty półkowe - opłaty związane z ekspozycją towarów w supermarketach.

ochrona konkurencji

Zespół Kancelarii Whitestone zakończył proces połączenia i przekształceń własnościowych dla grupy podmiotów działających na rynku wyspecjalizowanych instalacji przemysłowych.

fuzje i przejęcia

Doradzamy naszemu klientowi, PZLPiT "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w przeprowadzeniu procedur zamówień publicznych przy realizacji projektu “Zabytkowy park Mazowsza wizytówką regionu”

zamówienia publiczne

Dla Smith&Nephew zakończyliśmy z sukcesem kolejną rundę negocjacji w zakresie objęcia refundacją grupy wyrobów medycznych.

sektor medyczny

Dla rodziny naszego klienta, którego prywatność została naruszona przez "media kolorowe", uzyskaliśmy sądowy zakaz publikacji informacji dotyczących jego życia rodzinnego.

ochrona dóbr osobistych

Zakończyliśmy z sukcesem proces połączenia trzech spółek należących do jednej grupy kapitałowej.

fuzje i przejęcia

European Licensing Company to wiodąca agencja licencyjna w Europie, dystrybuująca prawa do wizerunków, znaków towarowych takich jak Superman, Marylin Monroe czy Simpsonowie. Jej polska spółka dołączyła do grona klilentów kancelarii.

media i reklama

Dla Smith&Nephew, międzynarodowego lidera w produkcji opatrunków, przeprowadziliśmy procedurę wprowadzenia 19 jego produktów na listę refundacyjną prowadzoną przez Ministra Zdrowia.

sektor medyczny

Naszego klienta, Monrol Poland, spółkę zależną międzynarodowego koncernu Eczacibasi-Monrol, wspieramy przy budowie nowoczesnego zakładu produkcyjnego radiofarmaceutyków w rejonie Mszczonowa.

finansowanie inwestycji sektor medyczny

Nasz klient, spółka z branży IT, przejmuje w ramach outsourcingu dział teleinformatyczny swojego klienta. Doradzamy przy transakcji, której wartość przekroczy 60 mln PLN w ciągu najbliższych pięciu lat.

it

Zespół Whitestone doprowadził do zakończenia dwóch sporów dotyczących prób przejęcia domen internetowych.

it

Wygraliśmy przetarg na kompleksową obsługę prawną dla NCBJ OR Polatom w Otwocku

Holicon Group S.A. zostało przejęte przez Marcina Pankau i Krzysztofa Chylińskiego

Kompleksowe doradztwo prawne dla agencji The Digitals Sp. z o.o.

Po ponad czterech miesiącach aresztu, jacht Gemini 3 Romana Paszke został uwolniony spod zabezpieczenia nałożonego przez sąd argentyński.

Wygrana sprawa dotycząca dopuszczenia do obrotu samolotu cywilnego SOCATA

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia naszej strony na Facebooku

Katamaran naszego Klienta, kpt. Romana Paszke, został aresztowany w porcie w Rio Gallegos na podstawie orzeczenia sądu federalnego I instancji. Przy wsparciu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zmierzamy do jego uwolnienia.

Doradzamy w kolejnym projekcie ministerialnym

Kancelaria Whitestone opiniowała możliwość wsparcia regulacyjnego dla rozwoju sieci szerokopasmowych w Polsce