Kancelaria Whitestone z sukcesem odzyskała po raz kolejny odzyskała z sukcesem naliczane niezasadnie tzw. opłaty półkowe - opłaty związane z ekspozycją towarów w supermarketach.

Beata Wiercioch z kancelarii Whitestone poprowadziła z sukcesem kolejną już sprawę o odzyskanie tzw. opłat półkowych. Po raz kolejny udało się przy tym uzyskać wszystkie należne kwoty w drodze ugody pozasądowej, co oznaczało dla naszego klienta znaczne przyspieszenie odzyskiwania należności.

ochrona konkurencji
Powrót do Aktualności