Wygraliśmy istotny spór dotyczący niezasadnie naliczanych opłat związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu. Podmioty posiadające znaczącą na danym rynku pozycje zmuszane są, w wyniku prowadzonych przez nas spraw, do zmiany praktyk naruszających reguły uczciwej konkurencji.

"Posiadamy ogromne doświadczenie w identyfikowaniu obciążeń, narzucanych przez dużych przedsiębiorców zależnym od nich dostawcom, które nie maja uzasadnienia gospodarczego. Mogą one zostać wyeliminowane niestety tylko na skutek dobrze opisanego i konsekwentnie wygzekwowanego przed sądem roszczenia" - potwierdza adwokat Grzegorz Kaca.

zamówienia publiczne

Wygraliśmy spór przed Krajową Izbą Odwoławcza dotyczący wybudowania zakładu produkcyjnego radiofarmaceutyków o wartości blisko 100 milionów złotych. Dzięki naszej wygranej, proces inwestycyjny może zostać zrealizowany zgodnie z harmonogramem, co jest o tyle istotne, że projekt dotyczy produkcji izotopów niezwykle pożądanych na rynku europejskim. "Zamknięcie tego sporu zdecydowanie przyspieszy dostarczanie na rynek farmaceutyków, których dostępność była w Polsce ograniczona" - mówi radca prawny Michał Wilczyński.

zamówienia publiczne