W przetargu na rozwój infrastruktury badawczej – największym w Polsce projekcie w tym zakresie – doprowadziliśmy do pozytywnego rozstrzygnięcia sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą. W imieniu Zamawiającego występuje mec. Filip Janyszek.
Odwołanie zostało wniesione wobec decyzji Zamawiającego o zatrzymaniu wadium oraz nieprawidłowym określeniu wzoru umowy. W ramach realizowanego projektu doradzaliśmy Zamawiającemu w zakresie kształtowania zapisów przyszłej umowy, jak również prowadzonej procedury.

zamówienia publiczne

W ramach działu zamówień publicznych doprowadziliśmy do pozytywnego rozstrzygnięcia sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą w przetargu na wykonanie zintegrowanego systemu transportu. Mec. Filip Janyszek występuje w imieniu Zamawiającego w jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych. To kolejny projekt, w którym nacisk położono na uregulowania dotyczące kryteriów udzielenia zamówienia określonych w SIWZ. Doradzamy Zamawiającemu zarówno w procesie określania warunków przetargu, jak również wykazania ich proporcjonalności wobec zastrzeżeń oferentów.

zamówienia publiczne