W ramach działu zamówień publicznych doprowadziliśmy do pozytywnego rozstrzygnięcia sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą w przetargu na wykonanie zintegrowanego systemu transportu. Mec. Filip Janyszek występuje w imieniu Zamawiającego w jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych. To kolejny projekt, w którym nacisk położono na uregulowania dotyczące kryteriów udzielenia zamówienia określonych w SIWZ. Doradzamy Zamawiającemu zarówno w procesie określania warunków przetargu, jak również wykazania ich proporcjonalności wobec zastrzeżeń oferentów.

zamówienia publiczne

Rozpoczęliśmy kolejny znaczący proces z działającym w Polsce bankiem w zakresie tzw. kredytów frankowych. Problematyka kredytów udzielanych w walutach obcych i waloryzowanych przez banki w sposób arbitralny nadal nie doczekała się regulacji ustawowych, czego skutkiem jest konieczność prowadzenia indywidualnych sporów sądowych.

Finanse i bankowosc