Rozpoczęliśmy kolejny znaczący proces z działającym w Polsce bankiem w zakresie tzw. kredytów frankowych. Problematyka kredytów udzielanych w walutach obcych i waloryzowanych przez banki w sposób arbitralny nadal nie doczekała się regulacji ustawowych, czego skutkiem jest konieczność prowadzenia indywidualnych sporów sądowych.

Finanse i bankowosc

W ramach naszej praktyki z zakresu zamówień publicznych, uczestniczymy w kolejnym postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Mec. Filip Janyszek reprezentuje naszego klienta w postępowaniu z zakresu inwestycji drogowych. Jest to kolejne postępowanie, w którym na uwagę zasługują regulacje w zakresie utajniania dokumentacji ofertowej, generujące trudności w efektywnym przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia. 

zamówienia publiczne infrastruktura