Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę w sprawie możliwości łączenia zawodu adwokata z innymi zajęciami. Dzięki zmianom, wprowadzonym w Zbiorze Zasad Kodeksu Etyki i Godności Zawodu, adwokaci będą mogli m.in. zasiadać w zarządach firm w roli członków zarządu. To pierwsza od dawna tak znacząca zmiana, mająca złagodzić wyjątkowo restrykcyjne przepisy dotyczące adwokatów.

Wygraliśmy złożony spór dotyczący zamówienia publicznego o wartości ponad 20 mln euro. Zamówienie to dotyczyło dostawy Cyklotronu, tj. innowacyjnego urządzenia służącego do wytwarzania radiofarmaceutyków. Urządzenie to zostało zamówione przez czołowego polskiego producenta i dystrybutora preparatów medycznych.