Obecna sytuacja społeczno-zdrowotna ma wpływ nie tylko na realizację umów, ale też na toczące się już i przyszłe postępowania o zamówienie publiczne. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje dla wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych.

Organy podatkowe przejawiają w ostatnim czasie zwiększoną aktywność w zakresie ścigania wyłudzeń podatku VAT w ramach tzw. przestępstw karuzelowych. Używają w tym celu wielu środków, w tym zautomatyzowanego systemu STIR czy systemu jednolitych plików kontrolnych. Niestety, nawet nowoczesne systemy techniczne nie gwarantują, iż uczciwi podatnicy mogą spokojnie funkcjonować i rozliczać się z podatku VAT.