Wygraliśmy złożony spór dotyczący zamówienia publicznego o wartości ponad 20 mln euro. Zamówienie to dotyczyło dostawy Cyklotronu, tj. innowacyjnego urządzenia służącego do wytwarzania radiofarmaceutyków. Urządzenie to zostało zamówione przez czołowego polskiego producenta i dystrybutora preparatów medycznych.

W ramach działań w obszarze zamówień publicznych doprowadziliśmy do finalnego pozytywnego rozstrzygnięcia sporu dla naszego Klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą. Chodziło o przetarg na zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie Inteligentnego Systemu Transportowego (System ITS).