Doradzamy w kolejnym projekcie ministerialnym

Nasz zespół ponownie wspomógł spółkę Eficom S.A. - tym razem weryfikując prawne aspekty związane z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla realizacji Projektu Ministerstwa Finansów o nazwie "Program e-Cło" oraz pomagając przy przygotowaniu postępowania przetargowego.
Nasze doradztwo obejmowało między innymi: weryfikację warunków udziału w postępowaniu i trybu postępowania, określenie kryteriów wyboru ofert, a także opracowanie istotnych warunków umowy oraz załączników dla oferentów.

Powrót do Aktualności