Wygraliśmy kolejny proces gospodarczy. Tym razem dla jednej z pięciu największych spółek budowlanych w Polsce, która jest naszym Klientem od ponad pięciu lat. Wartość wygranej to około miliona złotych. Na skutek wyjątkowo rozbudowanego postępowania dowodowego i konieczności przesłuchania dziesiątków świadków, proces ciągnął się przez ponad sześć lat.

Sprawa ta po raz kolejny ujawniła jakie są ryzyka związane z kontraktowaniem projektów inwestycyjnych ”za wszelką cenę”. Zarówno na rynku zamówień publicznych, jak i na rynku komercyjnym, dość często mamy do czynienia ze sporami, które związane są z zawarciem umowy przez podmioty nie posiadające wystarczających kompetencji do jej wykonania lub podejmujące się wykonania poniżej rzeczywistych kosztów wytworzenia. Szczególnie często problemy te pojawiają się przy projektach dofinansowanych ze środków publicznych, jako efekt uboczny przetargów i konkursów na wykonanie prac.

Zamawiający – czyli klient - może się bronić przed takimi problemami podejmując zdecydowane ruchy już na wczesnym etapie wykonania kontraktu, zanim problem przerodzi się w spór. Spór, który może zagrozić całej inwestycji.

finansowanie inwestycji
Powrót do Aktualności