Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę w sprawie możliwości łączenia zawodu adwokata z innymi zajęciami. Dzięki zmianom, wprowadzonym w Zbiorze Zasad Kodeksu Etyki i Godności Zawodu, adwokaci będą mogli m.in. zasiadać w zarządach firm w roli członków zarządu. To pierwsza od dawna tak znacząca zmiana, mająca złagodzić wyjątkowo restrykcyjne przepisy dotyczące adwokatów.

W związku z wprowadzanymi udogodnieniami, adwokatom wolno zajmować stanowisko zarządcy w cudzym przedsiębiorstwie oraz pełnić funkcję członka zarządu i prokurenta w spółkach prawa handlowego. Zgodnie ze zmienioną treścią przepisu, adwokaci nie będą mogli jednak dalej łączyć ze swoim zawodem zajęć, których wykonywanie uwłaczałoby godności zawodu adwokata lub ograniczało jego niezależność oraz podważało zaufanie do Adwokatury. Nie może to też prowadzić do obniżenia jakości świadczonej przez adwokata pomocy prawnej, czy utraty zaufania będącego podstawą stosunku wiążącego adwokata z jego klientem. Adwokat przy prowadzeniu działalności - która nie będzie związana z kształtowaniem świadomości prawnej lub ze świadczeniem pomocy prawnej - nie będzie mógł jednak używać tytułu zawodowego.

Jak informuje NRA na swojej stronie internetowej, zmiana jest realizacją uchwały Krajowego Zjazdu Adwokatury z 2016 r. postulującej modyfikację wzorca postępowania adwokatów w przypadku prowadzenia innej niż adwokacka działalności zarobkowej. Przygotowała ją Komisja Etyki przy NRA pod kierownictwem przewodniczącego prof. Jacka Giezka. Z uzasadnienia projektu przygotowanego przez komisję wynika, iż chodziło o oczyszczenie przepisu ze „zbędnej kazuistyki”, a przy tym poszerzenie możliwości wykonywania dodatkowych zajęć „poprzez rezygnację z części zakazów”. Jest to również „wyjście naprzeciw oczekiwaniom sporej części członków samorządu, w szczególności zaś adwokatów młodych, z trudem utrzymujących się wyłącznie ze świadczenia pomocy prawnej”.

Jako kancelaria, funkcjonująca na stołecznym rynku od ponad 15 lat, zmiany te oceniamy pozytywnie. Podzielamy opinię środowiska, według której ta reforma pozwoli adwokatom na większą swobodę w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Przełoży się to automatycznie na możliwość oferowania przez adwokatów bardziej kompleksowej usługi na rzecz klientów. A jak wiadomo jest rozwiązanie niezwykle na rynku poszukiwane. W ten sposób adwokaci nie będą już ograniczeni tak rygorystycznymi normami, które od dawna nie przystawały do obecnego rynku usług prawnych i potrzeb rzeczywistości.

Powrót do Aktualności