W ramach działu zamówień publicznych doprowadziliśmy do pozytywnego rozstrzygnięcia sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą w przetargu na wykonanie zintegrowanego systemu transportu. Mec. Filip Janyszek występuje w imieniu Zamawiającego w jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych.

To kolejny projekt, w którym nacisk położono na uregulowania dotyczące kryteriów udzielenia zamówienia określonych w SIWZ. Doradzamy Zamawiającemu zarówno w procesie określania warunków przetargu, jak również wykazania ich proporcjonalności wobec zastrzeżeń oferentów.

zamówienia publiczne
Powrót do Aktualności