Adwokat, Partner zarządzający

Tymon Kulczycki ukończył studia prawnicze oraz dziennikarskie. Studiował również filozofię na Uniwersytecie Warszawskiem. Wpisany jest na listę adwokatów w Warszawie. Jego praktyka adwokacka obejmuje prawo spółek, prawo podatkowe oraz prawo karne ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości gospodarczej. Kancelarię Whitestone stworzył jako multidyscyplinarną firmę prawniczą. Od roku 2001 uczestniczył w blisko trzech tysiącach projektów, które prowadził dla Klientów z całego świata.

Radca prawny

Michał Wilczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację sądową, a od 2006 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Jego praktyka obejmuje doradztwo w zakresie prawa cywilnego, prawa restrukturyzacyjnego, prawa pracy oraz prawa farmaceutycznego.

RADCA PRAWNY

Kamila Olkowicz ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała również zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UE. Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie administracyjnym, prawie nieruchomości, a także w prawie cywilnym.

Adwokat

Kamil Koc ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest adwokatem od 2014 roku. Jego szeroka praktyka obejmuje prawo handlowe, prawo rynków kapitałowych oraz prawo własności intelektualnej.

ADWOKAT

Grzegorz Kaca ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2016 roku jest wpisany na listę adwokatów w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz w prawie rynków kapitałowych.

DORADCA PODATKOWY

Tomasz Kośmider ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego z rozszerzeniem programowym Business Law oraz studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Specjalizuje się w prawie podatkowym.

ADWOKAT

Maciej Wawer jest absolwentem Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Do jego kompetencji należy prawo karne, prawo rodzinne oraz postępowanie egzekucyjne.

APLIKANT ADWOKACKI

Sonia Podgórska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz stypendystką programu Erasmus Plus na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W roku 2017 rozpoczęła aplikację adwokacką. Zajmuje się prawem spółek.

APLIKANT ADWOKACKI

Jacek Kawecki ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2017 rozpoczął aplikację adwokacką. Posiada doświadczenie w zakresie prawa spółek oraz prawa własności intelektualnej.

aplikant adwokacki

Aleksandra Baranowska jest absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz stypendystką Northumbria University w Newcastle w Wielkiej Brytanii. Zajmuje się prawem cywilnym i prawem gospodarczym oraz systemem prawnym Unii Europejskiej.

APLIKANT ADWOKACKI

Patrycja Kapa jest absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Georgia State University i Emory University w Stanach Zjednoczonych. Specjalizuje się w obszarze postępowań sądowych i arbitrażu.

MŁODSZY PRAWNIK

Karolina Sokołowska studiuje prawo w Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Należy również do Studenckiej Poradni Prawnej gdzie działa w sekcji gospodarczej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz upadłościowym.

APLIKANT radcowski

Jakub Turkowski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Studiował również na Uniwersytecie Arystotelesa w greckich Salonikach oraz na Uniwersytecie w Walencji w Hiszpanii. W roku 2019 rozpoczął aplikacje radcowską. Zajmuje się prawem spółekprawem własności intelektualnej, prawem procesowym cywilnym i karnym.

ASYSTENTKA

Aleksandra Godlewska jest absolwentką prawa na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wcześniej studiowała politologię na Uniwersytecie Warszawskim.

ASYSTENTKA

Natalia Szymańska odpowiada w Kancelarii Whitestone Legal za wsparcie Partnerów oraz zespołu Kancelarii w kwestiach administracyjnych. Zajmuje się również kwestiami rozliczeniowymi, w tym fakturami oraz windykacją.