Adwokat, Partner zarządzający

Tymon Kulczycki ukończył studia prawnicze oraz dziennikarskie. Studiował również filozofię na Uniwersytecie Warszawskiem. Wpisany jest na listę adwokatów w Warszawie. Jego praktyka adwokacka obejmuje prawo spółek, prawo podatkowe oraz prawo karne ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości gospodarczej. Kancelarię Whitestone stworzył jako multidyscyplinarną firmę prawniczą. Od roku 2001 uczestniczył w blisko trzech tysiącach projektów, które prowadził dla Klientów z całego świata.

Radca prawny

Michał Wilczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację sądową, a od 2006 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Jego praktyka obejmuje doradztwo w zakresie prawa cywilnego, prawa restrukturyzacyjnego, prawa pracy oraz prawa farmaceutycznego.

PRAWNIK

Izabela Kulpa-Calleros jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz posiada tytuł MA, który uzyskała na wydziale School of Politics and International Studies, University of Leeds. Specjalizuje się w prawie autorskim, w obsłudze spółek prawa handlowego oraz prawie zamówień publicznych, a także prawie emigracyjnym.

Adwokat, PARTNER

Kamil Koc ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest adwokatem od 2014 roku. Jego szeroka praktyka obejmuje prawo handlowe, prawo rynków kapitałowych oraz prawo własności intelektualnej.

RADCA PRAWNY

Kamila Olkowicz ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała również zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UE. Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie administracyjnym, prawie nieruchomości, a także w prawie cywilnym.

ADWOKAT

Grzegorz Kaca ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2016 roku jest wpisany na listę adwokatów w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz w prawie rynków kapitałowych.

PRAWNIK

Magdalena Gromadzka ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się prawem farmaceutycznym oraz prawem własności intelektualnej. Pełni również funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz specjalizuje się w ochronie danych osobowych, w tym we wdrażaniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO.

ADWOKAT

Robert Świś jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń w tym zakresie.

APLIKANT ADWOKACKI

Sonia Podgórska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz stypendystką programu Erasmus Plus na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W roku 2017 rozpoczęła aplikację adwokacką. Zajmuje się prawem spółek.

ADWOKAT

Maciej Wawer jest absolwentem Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Do jego kompetencji należy prawo karne, prawo rodzinne oraz postępowanie egzekucyjne.

APLIKANT ADWOKACKI

Jacek Kawecki ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2017 rozpoczął aplikację adwokacką. Posiada doświadczenie w zakresie prawa spółek oraz prawa własności intelektualnej.

PRAWNIK

Jakub Michta jest absolwentem prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie autorskim, prawie cywilnym oraz w postępowaniu cywilnym.

PRAWNIK

Aleksandra Baranowska jest absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz stypendystką Northumbria University w Newcastle w Wielkiej Brytanii. Zajmuje się prawem cywilnym i prawem gospodarczym oraz systemem prawnym Unii Europejskiej.

ASYSTENTKA Działu Prawnego

Aleksandra Radzikowska studiuje prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się prawem międzynarodowym, prawem handlowym oraz prawem finansowym.

ASYSTENTKA

Aleksandra Godlewska studiowała politologię na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie studiuje prawo na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

ASYSTENTKA

Natalia Szymańska odpowiada w Kancelarii Whitestone Legal za wsparcie Partnerów oraz zespołu Kancelarii w kwestiach administracyjnych. Zajmuje się również kwestiami rozliczeniowymi, w tym fakturami oraz windykacją.