Katamaran naszego Klienta, kpt. Romana Paszke, został aresztowany w porcie w Rio Gallegos na podstawie orzeczenia sądu federalnego I instancji. Przy wsparciu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zmierzamy do jego uwolnienia.

Wspieramy kapitana Romana Paszke w jego próbie bicia rekordu w samotnym rejsie dookoła świata. Pomagamy w rozwiązaniu sporu, jaki zaistniał w Argentynie w związku z roszczeniami holownika wprowdzającego katamaran Gemini 3 do portu w Rio Gallegos.
Wykorzystujemy doświadczenie kancelarii w zakresie roszczeń związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na morzu i koordynujemy nasze działania z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ambasadą RP w Buenos Aires.

Powrót do Aktualności