W ramach naszej praktyki z zakresu zamówień publicznych, uczestniczymy w kolejnym postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Mec. Filip Janyszek reprezentuje naszego klienta w postępowaniu z zakresu inwestycji drogowych.

Jest to kolejne postępowanie, w którym na uwagę zasługują regulacje w zakresie utajniania dokumentacji ofertowej, generujące trudności w efektywnym przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia.

zamówienia publiczne infrastruktura
Powrót do Aktualności