Jesteśmy kancelarią z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w obsłudze zarówno spółek o zasięgu lokalnym, międzynarodowych korporacji, jak i podmiotów publicznych.

Nieustannie poszerzamy nasze kompetencje, dzięki czemu nasi klienci mogą liczyć na kompleksową pomoc również w sprawach wymagających szerokiego spojrzenia i łączenia różnych dziedzin prawa.

Nasz blisko trzydziestoosobowy zespół prowadzi obecnie ponad czterysta spraw dla klientów z całego świata.

Główne obszary naszej praktyki to:

Prawo korporacyjne

Doradzamy przy strukturyzowaniu spółek i przy project finance / corporate finance. Obsługujemy transakcje na rynku publicznym i prywatnym.

Prawo medyczne i farmaceutyczne

Doradzamy przy rozpoczynaniu i przekształcaniu działalności produkcyjnej w sektorze medycznym, jak również przy wprowadzaniu farmaceutyków i wyrobów medycznych na rynek oraz listy refundacyjne. Zarządzamy ryzykiem związanym z konsekwencjami stosowania farmaceutyków i wyrobów medycznych.

Procesy inwestycyjne / nieruchomości

Służymy pomocą na każdym etapie procesu inwestycyjnego: od wyboru lokalizacji (badanie uwarunkowań prawnych), poprzez wsparcie dla inwestora zastępczego, po uruchomienie produkcji. Doradzamy także przy ewentualnym stosowaniu procedur FIDIC, jak i przy licencjonowaniu produkcji wyspecjalizowanej oraz certyfikowaniu inwestycji, np. na potrzeby obrotu informacjami niejawnymi.

Prawo podatkowe

Wspieramy naszych klientów przy prowadzeniu postępowań podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych. Strukturyzujemy działalność w celu optymalizacji podatkowej. Doradzamy przy tworzeniu, przekształcaniu i zamykaniu złożonych struktur międzynarodowych.

Prawo papierów wartościowych

Prowadzimy procesy IPO i pre-IPO, zarówno na rynku głównym GPW, jak i na rynku NewConnect. Doradzamy przy tworzeniu spółek publicznych, asystujemy przy transakcjach. Służymy wiedzą przy nadzorowaniu ładu korporacyjnego i kontroli stosowania kodeksu dobrych praktyk.

Od lat doradzamy klientom korporacyjnym z różnych branż. Na naszym koncie jest już ponad 2000 zamkniętych spraw, między innymi z następujących dziedzin:

Nieruchomości

 • doradztwo przy tworzeniu firm developerskich
 • sprzedaż nieruchomości komercyjnych
 • kompleksowa obsługa prawna nieruchomości biurowych i magazynowych
 • obsługa procesu inwestycyjnego w zakresie nieruchomości komercyjnych

Infrastruktura

 • doradztwo w zakresie realizacji nowych inwestycji dla Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie
 • doradztwo przy ofertowaniu rozbudowy sieci GSM przez jednego z wiodących operatorów komórkowych
 • doradztwo w zakresie międzynarodowych umów interkonektowych, dzierżawy łączy oraz umów pokrewnych
 • opracowanie projektu ustawy – prawo telekomunikacyjne

Energetyka

 • analiza prawna farm wiatrowych dla PGE EO
 • doradztwo przy zakupie realizacji jednego z największych projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki i odnawialnych źródeł energii
 • konsultacje projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii

 

 

Zasadą praktykowaną w naszej kancelarii jest poufność obejmująca listę klientów i projekty, w których doradzaliśmy. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam jednak zidentyfikować wiodące obszary naszej praktyki. Obejmują one m.in. doradztwo w zakresie:

 • sprzedaży, łączenia, podziału oraz przekształceń wszystkich typów spółek handlowych; w tym aspekty odpowiedzialności zarządu i procedury rejestrowe oraz restrukturyzacja grup kapitałowych
 • handlu międzynarodowego, w tym transportu i spedycji, udzielania koncesji i licencji, limitów transportowych, prawa celnego i podatkowego związanego z eksportem i importem
 • wyrobu i obrotu towarami akcyzowymi; procedur koncesyjnych
 • wprowadzania i rozbudowy sieci franczyzowej w branży spożywczej, z uwzględnieniem strukturyzacji podatkowej
 • wprowadzania do Polski, budowy i uruchamiania zakładów produkcyjnych: medycznych, spożywczych, budowlanych
 • obsługi polskich oddziałów przedsiębiorców zagranicznych
 • upadłości i likwidacji przedsiębiorstw, w tym postępowań układowych
 • badania prawnego (due dillegence) m.in. prywatyzowanych przedsiębiorstw, jak też realizowanych w kraju innych projektów inwestycyjnych
 • zamówień publicznych, w tym przy projektach o zasięgu ogólnokrajowym; branża medyczna, budowlana, informatyczna
 • debiutów giełdowych (GPW/NewConnect) oraz stałej obsługi uczestników rynku
 • obowiązków informacyjnych spółek publicznych, ładu korporacyjnego
 • branży IT; przygotowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących systemów informatycznych
 • produkcji filmowych; budowanie zespołu, finansowanie, dystrybucja
 • konkursów, gier losowych i zakładów wzajemnych; tworzenie struktur modelu działalności, przygotowanie regulaminów gier i konkursów, procedury rejestrowej przedsięwzięć
 • ochrony środowiska w ramach procesu inwestycyjnego; przetwórstwo odpadów, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, ochrona krajobrazu
 • prawa energetycznego; obrót energią i inne aspekty procesu inwestycyjnego
 • prowadzenia procesów inwestycyjno-budowlanych; finansowanie, pozyskiwanie projektów, obsługa procesu developerskiego, sprzedaż mieszkań
 • project finance – strukturyzację finansowania inwestycji z branży nieruchomościowej, produkcyjnej i usługowej
 • optymalizacja i strukturyzacja podatkowa
 • prawa sportowego; doradztwa przy tworzeniu klubów sportowych, obsługi prawnej stowarzyszeń sportowych, przygotowywania i weryfikacji umów sponsorskich oraz menadżerskich, marketingu sportowego

 

DZIAŁALNOŚĆ PRO BONO

Kancelaria Whitestone Legal, od początku swojej działalności, stara się wspierać różne instytucje edukacyjne i kulturalne w ramach działalności pro bono. Dzielimy się naszym czasem i umiejętnościami z tymi podmiotami, które działają non profit. Współpracujemy m. in. z: 

 • Zespołem Społecznych Szkół Ogólnokształcących Bednarska im. Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie, gdzie mec. Michał Wilczyński prowadzi zajęcia z uczniami,
 • wspieramy grupę projektową Między Nami, działającą w ramach platformy edukacyjnej „Zwolnieni z teorii”, gdzie m. in. mec. Michał Wilczyński zachęca i pokazuje młodzieży jak rozpocząć i poprowadzić własną działalność gospodarczą,
 • organizacją Global Dignity, założoną m.in. przez następcę norweskiego trony JKW Księcia Haakona, która jest gospodarzem Światowego Dnia Godności – mieliśmy możliwość pomagać przy zakładaniu jej polskiego oddziału,
 • wspieramy działalność „Szkoły Pod Żaglami” oraz „Niebieskiej Szkoły” działających w ramach zajęć na żaglowcu STS Fryderyk Chopin,
 • wspieraliśmy kapitana Romana Paszke, którego jacht Gemini 3 został bezprawnie zatrzymany przez argentyńskie władze w porcie Rio Gallegos, podczas samotnego rejsu dookoła świata,
 • współpracujemy z Fundacją Centralną zajmującą się promowaniem kultury poprzez wystawienie spektakli teatralnych oraz eventów artystycznych,
 • wspieramy dysydentów politycznych, którzy zostali pokrzywdzeni przez władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, w walce o odzyskanie utraconej godności i zadośćuczynieniu krzywd.