Udało się nam uchronić Klienta od podjęcia niekorzystanej decyzji inwestycyjnej. Dzięki działaniom Kancelarii Zamawiający dokonał słusznego odrzucenia oferty konkurencyjnej, która była nie tylko niezgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ale przede wszystkim nierównoważna w zakresie tego czego Zamawiający oczekiwał.

„Szczególnie w zamówieniach na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego, np. endoprotez, ważne jest aby oferowany produkt spełniał uzasadnione potrzeby Zamawiającego. Po raz kolejny wykazano, że gdy wykonawca oświadcza, iż proponuje produkt równoważny, ciąży na nim obowiązek wykazania tej równoważności już w ofercie – w innym przypadku oferta podlegać winna odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ” – mówi mecenas Robert Świś.
Dzięki wyłożonej prawidłowej interpretacji przepisów ustawy Pzp wygrała oferta Klienta Kancelarii, która była ofertą zgodną z SIWZ, a zarazem ofertą najkorzystniejszą.

 

Udało się nam uchronić Klienta od podjęcia niekorzystanej decyzji inwestycyjnej. Dzięki działaniom Kancelarii Zamawiający dokonał słusznego odrzucenia oferty konkurencyjnej, która była nie tylko niezgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ale przede wszystkim nierównoważna w zakresie tego czego Zamawiający oczekiwał.

„Szczególnie w zamówieniach na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego, np. endoprotez, ważne jest aby oferowany produkt spełniał uzasadnione potrzeby Zamawiającego. Po raz kolejny wykazano, że gdy wykonawca oświadcza, iż proponuje produkt równoważny, ciąży na nim obowiązek wykazania tej równoważności już w ofercie – w innym przypadku oferta podlegać winna odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ” – mówi mecenas Robert Świś.

Dzięki wyłożonej prawidłowej interpretacji przepisów ustawy Pzp wygrała oferta Klienta Kancelarii, która była ofertą zgodną z SIWZ, a zarazem ofertą najkorzystniejszą.
Powrót do Aktualności