Wygraliśmy istotny spór dotyczący niezasadnie naliczanych opłat związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu. Podmioty posiadające znaczącą na danym rynku pozycje zmuszane są, w wyniku prowadzonych przez nas spraw, do zmiany praktyk naruszających reguły uczciwej konkurencji.

"Posiadamy ogromne doświadczenie w identyfikowaniu obciążeń, narzucanych przez dużych przedsiębiorców zależnym od nich dostawcom, które nie maja uzasadnienia gospodarczego. Mogą one zostać wyeliminowane niestety tylko na skutek dobrze opisanego i konsekwentnie wygzekwowanego przed sądem roszczenia" - potwierdza adwokat Grzegorz Kaca.

zamówienia publiczne
Powrót do Aktualności