Wygraliśmy spór dotyczący zamówienia publicznego o wartości ponad 100 mln zł. Zamówienie to poświęcone było instalacji Cyklotronu, tj. wysoce wyspecjalizowanego urządzenia służącego do przyspieszania protonów, cząstek alfa i deuteronów.

Na powyższe zamówienie składało się również zaprojektowanie i wybudowanie odpowiedniego budynku wraz z infrastrukturą towarzysząca, w którym Cyklotron zostanie bezpiecznie umiejscowiony.Dzięki naszej wygranej, proces inwestycyjny może zostać zrealizowany zgodnie z harmonogramem, co jest o tyle istotne, że projekt dotyczy produkcji izotopów niezwykle pożądanych na rynku europejskim. „Niewskazanie bądź błędne wskazanie podstawy prawnej podjętej czynności pozostaje bez wpływu na jej ważność - o ile tylko treść wezwania, w którym Zamawiający artykułuje swoje żądania jest wystarczająco jasna i precyzyjna oraz znajduje umocowanie w przepisie ustawy” – mówi mecenas Michał Wilczyński. Mecenas Robert Świś dodaje, że „istotą wezwania o uzupełnienie oświadczeń/dokumentów nie jest wskazanie konkretnego przepisu, lecz zastosowania właściwej procedury – prawidłowe zastosowanie bądź nie konkretnego przepisu polega na właściwej interpretacji hipotezy, dyspozycji i sankcji danej normy prawnej”.

zamówienia publiczne
Powrót do Aktualności