Radca prawny

Michał Wilczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację sądową, a od 2006 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Jego praktyka obejmuje doradztwo w zakresie prawa cywilnego, prawa restrukturyzacyjnego, prawa pracy oraz prawa farmaceutycznego.

Na przestrzeni ponad piętnastu lat współpracował m. in. z Instytutem Spraw Publicznych w ramach programu badawczego dotyczącego problemów polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz z jedną z największych sieci kancelarii doradztwa prawnego w Polsce. Z Kancelarią Whitestone Legal współpracuje od 2007 roku. Jest współautorem książki pt. „Niedostatki wymiaru sprawiedliwości” (Wyd. Instytut Spraw Publicznych, 2001 r.).

Prawo spółek

Na bieżąco obsługuje spółki w pełnym zakresie prowadzonej przez nie działalności. Przeprowadził wiele procesów przekształceń, fuzji oraz przejęć spółek, jak również ich likwidacji. Doradzał przy wprowadzaniu spółek na alternatywny system obrotu New Connect, współtworząc dokumenty informacyjne spółek. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów korporacyjnych. Doradzał wielokrotnie w zakresie zawierania i wykonywania umów handlowych oraz przy prowadzeniu procesów inwestycyjnych.

Prawo upadłościowe i naprawcze

Specjalizuje się w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw – przeprowadził dotychczas szereg tego typu postępowań dotyczących zarówno upadłości podmiotów korporacyjnych, jak i osób fizycznych. Uczestniczył w postępowaniach obejmujących zarówno likwidację majątku, jak również układy z wierzycielami. W szczególności reprezentował upadłych w sporach z syndykami.

Prawo pracy

W swojej praktyce świadczy pomoc prawną kilku dużym pracodawcom, kompleksowo obsługując zagadnienia związane z zatrudnieniem, rozwiązywaniem sporów pracowniczych oraz układami zbiorowymi pracy. Doradca w procesach restrukturyzacji zatrudnienia oraz przejęcia zakładu pracy. Współautor regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy oraz układów zbiorowych pracy. Reprezentuje zarówno pracodawców jak i pracowników w postępowaniach przed sądem pracy.

Prawo własności intelektualnej i prawo prasowe

Reprezentuje Klientów w sporach z zakresu praw własności intelektualnej. Prelegent na konferencjach poświęconych zagadnieniom prawa autorskiego, w szczególności w ramach rynku nowych mediów. Jest ekspertem w dziedzinie prawa prasowego, w tym naruszenia dóbr osobistych w prasie – w zakresie tym wielokrotnie reprezentował Klientów w postępowaniach sądowych.

Prawo farmaceutyczne

Świadczy kompleksową obsługę prawną dla renomowanego producenta farmaceutyków - w szczególności w zakresie tworzenia i negocjowania kontraktów handlowych, jak również rejestracji produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.

Prawo procesowe

Posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego oraz dziedzin, wymienionych wyżej. Reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz arbitrażowymi.

Włada biegle językiem angielskim.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powrót do Ludzie